Poradný výbor

Poradný výbor je poradným orgánom RSP zriadeným podľa §9 Zákona o sociálnej ekonomike za účelom zapájania zainteresovaných osôb do
hospodárskej činnosti RSP, dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP a hodnotenia dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP. 
Vo voľbách dňa 7.2.2024 boli za členov poradného výboru registrovaného sociálneho podniku RENSO s.r.o. zvolení: 
Illah van Oijen, Branislav Čavoj a Zoltán Lukáč.  

Štatút r.s.p.

Spoločnosť RENSO s.r.o. získala dňa 20. novembra 2023 štatút registrovaného sociálneho podniku v zmysle Zákona  č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní